අද (16) රැස්වූ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ විශේෂ ක්‍රියාකාරී කාර්යසාධන සමාලෝචන කමිටුව කොවිඩ් මර්දනය හා මැඩපැවැත්වීම උදෙසා ලබා දී ඇති සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත ක්‍රමවේද සහ මාර්ගෝපදේශ බිම් මට්ටමින් ක්‍රියාත්මක නොවීම පිළිබඳ ව සාකච්ඡා කර තිබේ.
වෛද්‍ය පරිපාලකයන්, පරිපාලන සේවයේ නිලධාරීන් හා විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන් 35 දෙනෙකු මෙම විශේෂ කාර්යසාධන සමාලෝචන කමිටුවට අයත් වේ.

පෙබරවාරි මස 18 දින සිට ඊයේ (15) දින දක්වා මුළු දිවයිනම ආවරණය වන පරිදි PCR පරික්ෂණ 131,527 ක් සිදු කොට ඇති බවත්,
PCR පරික්ෂණවල වත්මන් තත්ත්වය පිළිබදව ද මෙහිදී සාකච්ඡාවට ගැනුන අතර ඊට අමතරව කොවිඩ් පැතිරීම පාලනයට පහත පියවර ගත යුතු බව ට තීරණය වූ බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය පවසයි.

මහජනතාව මාර්ගෝපදේශ, නිර්දේශ හා නිර්ණායක අනුගමනය කරනවා ද යන්න නිරික්ෂණයට ඒකකයක් ස්ථාපිත කර ඒ පිළිබඳ පසුවිපරම් කිරීමද.ප්‍රවාහන, ඖෂධශාලා, වෙළෙඳ සංකීර්ණ, රෝහල් සහ රැකියා ස්ථානවල මුලිකවම අනුගමනය කළ යුතු සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත ක්‍රියාපිළිවෙත් නිසි පරිදි සිදුවෙනවා යන්නත් සොයාබලා සවිබලගැන්විමට කටයුතු කිරීම.සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය යටතේ වන පාරිසරික හා වෘත්තීය සෞඛ්‍ය අංශ බලාත්මක කරමින් ඒ තුළින් මහජනතාවට වෛරසයේ අවධානම ගැන දැනුවත් කිරීමට හා සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත උපදෙස් පිළිපැදීමට ඒත්තුගැන්වීමට කටයුතු කිරිමත්.ආශ්‍රිතයින් හඹා ගොස් පරීක්ෂා කිරීමේ කටයුතු ශක්තිමත් කිරීම.