මිහින්තලා පුජා භුමියේ පැවති රාජ්‍ය පොසොන් උත්සවයේ සමාරම්භය සනිටුවහන් කරමින් 04 වෙනිදා පස්වරුවේ පැවෙති උත්සවය අමතමින් අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා සඳහන් කළේ වත්මන් සමාජය විද්‍යාත්මකව කෙතරම් දියුණු වුවද සාරධර්ම හා අධ්‍යාත්මක ගුණයෙන් ඉතා පහළ මට්ටමක පවතින බවයි.

මිනිසාට වර්තමානයේ අවශ්‍ය වන්නේ කේසේ හෝ ආර්ථික වශයෙන් දියුණුවට පත්විම බවද අග්‍රාමාත්‍යවරයා සඳහන් කළේය.මෙවර රාජ්‍ය පොසොන් උත්සවය පවත්වනු ලබන්නේ රාජකාලයෙන් පසුව පළමු වතාවට බව අග්‍රාමාත්‍යවරයා සඳහන් කළේය.