අද(01) කොළඹ වරායට ඉන්දීය නාවික හමුදාවට අයත් ජලශ්වා නෞකාව අද උදෑසන කොළඹ වරායට ළඟා වීමට නියමිත බව වාර්තා වෙයි.Covid 19 වසංගත තත්ත්වය හේතුවෙන් මෙරට සිරවී සිටි ඉන්දීය ජාතිකයින් රැගෙන යාම සඳහායි.

තම මවු රට බලා යාමට නොහැකිව සිටි ඉන්දීය ජාතිකයින් 1500කට අධික පිරිසක් ලංකාවේ රැදී සිටින අතර පසුගිය 29 වැනිදා ඉන්දියාව බලා ඉන්දීය ජාතිකයින් 176 පළමු කණ්ඩායම ගුවන් සේවයේ විශේෂ ගුවන් යානයකින් පිටත්ව ගිය අතර දෙවන කණ්ඩායම ලෙස ඉන්දීය ජාතිකයින් 700කට ආසන්න පිරිසක් රැගත් ජලශ්වා නෞකාවෙන් හෙට කොළඹ වරායෙන් පිටත්ව යාමට සැලසුම් කර ඇති බව වාර්තා වෙයි.