ජල සම්පාදන හිටපු රාජ්‍ය අමාත්‍ය වාසුදේව නානායක්කාර මහතා අද (13)කොළඹ පැවති මාධ්‍ය හමුවකට එක්වෙමින් ඔහු අදහස් පළ කළේ, එකවර ජල බිල්පත් ගෙවිමට නොහැකි පාරිභෝගිකයින්ට වාරික වශයෙන් ජල බිල්පත් ගෙවිය හැකි බවයි.

dg