ෂිංහුවා පුවත් සේවය වාර්තා කරන්නේ චීන ජනපති ෂී ජින්පිං මහතා හා ජනපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා අතර දුරකතන සංවාදයක් ඇතිව තිබෙන බවයි.චීන ජනපතිවරයා මෙහිදී පෙන්වා දී ඇත්තේ කොවිඩ් 19 වයිරසය වැළැක්වීමේ හා පාලනය කරන අතරේදී දෙරට අතර විවිධ ක්ෂේත්‍රයන්හි පවතිත ප්‍රායෝගික සහයෝගීතාව ක්‍රමයෙන් වර්ධනය කර ගත යුතු බවයි.මෙහිදී චීන ජනපතිවරයා යෝජනා කළේ ප්‍රධාන සහයෝගීතා ව්‍යාපෘති ඉදිරියට ගෙන යෑමටත් එක් තීරයක් එක් මාවතකට ව්‍යාපෘතියේ ඉදිකිරීමේ ඉදිකිරීම් ඉහළ ගුණාත්මක භාවය ප්‍රවර්ධනය කරන ලෙසත් ය.