ඉතාලිය covid 19 වෛරස ආසාදිතයින් වැඩිම පිරිසක් මියගිය යුරෝපීය රට බවට පත්ව තිබේ.පුද්ගල මරණ 30,201ක් වාර්තා වන බව විදෙස් මාධ්යය වාර්තා කළේය.ආසාදනය වු පුද්ගලයින් සංඛ්‍යාව 217,185 දෙනෙකු වෙයි.ස්පාඤ්ඤය covid 19 ආසාදිත මරණ 26,299ක් වාර්තා වී ඇති යුරෝපීය රටවල් අතර වැඩිම මරණ සංඛ්‍යාවක් වාර්තා වී ඇති දෙවන රට බවට පත්ව ඇති බව වාර්තා වෙයි.